List Referencyjny – RZI

Farba antykondensacyjna – Rust Oleum 5090