Farby bakteriobójcze – Rust Oleum Biosan

Biosan Rust Oleum to farby bakteriobójcze przeznaczone do malowania podłóg (Biosan Ultra), ścian (Biosan Aqua Plus lub Biosan Aqua Matt/Satin) oraz sufitów (Biosan Aqua Matt).

farba bakteriobójcza biosan aqua rust oleum farby bakteriobójcze
Biosan Aqua Plus – Szpital Arkońska

Co najistotniejsze, od lutego 2008 roku farby biobójcze Biosan posiadają pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót, z przeznaczeniem do powszechnego użytku w obiektach użyteczności publicznej, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne (np. szpitale).

Czynnikiem antybakteryjnym w produktach z grupy Biosan jest Triklosan, obecny w nich w formie Bactronu. Jest on mikrobiologicznie aktywnym ciekłym koncentratem opartym na unikalnej (chronionej patentem) recepturze, który po wprowadzeniu do produktu finalnego nadaje mu stałe własności bakteriobójcze – zabija bakterie, czym powoduje, że farby Biosan różnią się od farb bakteriostatycznych, które tylko zatrzymują ich rozwój. 

Niezależne badania dowodzą, że przy zalecanym poziomie zawartości Bactronu w powłoce (5000 ppm składnika aktywnego), stężenie to jest wystarczające do utrzymania wysokiej aktywności antybakteryjnej przez co najmniej 5 lat.

Farby antybakteryjne Biosan mają zastosowanie w obiektach służby zdrowia, szpitalach, szkołach, obiektach sportowych, pływalniach, centrach wczasowych, kuchniach, browarach, mleczarniach, rzeźniach i całym przemyśle spożywczym.                                        

Farba bakteriobójcza Biosan® to następujący asortyment:

BIOSAN® AQUA

antybakteryjna-farba-biosan-aqua-matt-bakteriobojczaWodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, bakteriobójcza farba akrylowa. Idealna na ściany i sufity w miejscach, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

Biosan Aqua jest dostępny w kolorze białym w wersji matowej, satynowej lub o wysokim połysku. Biosan Aqua Matt i Satyn są dostępne również w ponad 30 000 kolorach w wersji satynowej lub matowej. Opakowania 5 L.

BIOSAN® AQUA PLUS

farba biobójcza biosan aqua plus rust oleumWodorozcieńczalna, dwuskładnikowa, bakteriobójcza farba epoksydowa. Idealna na ściany i sufity, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne i wymagana jest duża odporność na ścieranie.

Biosan Aqua Plus dostępny jest w kolorze białym i około 12 000 kolorach. Opakowania 5 L.

BIOSAN® ULTRA

farba bakteriostatyczna biosan rust oleumBakteriobójcza dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa. Idealna na podłogi, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne i wymagana jest duża odporność na ścieranie.

Biosan Ultra dostępny jest w 5 standardowych kolorach. Opakowania 5 L.

BIOSAN® SEALENT

sylikon bakteriobójczy rust oleumWodorozcieńczalna bakteriobójcza elastyczna pasta uszczelniająca oparta na dyspersji akrylowej. Idealna do uszczelniania, wypełniania, łączenia, klejenia betonu, drewna, metali, szkła, twardego PCW, płytek, tynków itp.

Biosan Sealant dostępny jest w kolorze białym.

Działanie bakteriostatyczne & bakteriobójcze Bactronu

farba do szpitali biosan aqua rust oleum farby szpitalaSkuteczność działania bakteriobójczego higienicznych powłok Biosan zostało przebadane i zweryfikowane przez niezależne laboratoria zatwierdzające, m.in. brytyjską DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs).

Przykładowy test prezentujemy po prawej stronie. Dwie próbki w kształcie krążka pokryte tym samym produktem zostały umieszczone a płytkach Petriego zawierających pożywkę zaszczepioną bakteriami Staphylococcus aureus. Pomalowana próbka B zawierała Bactron, pomalowana próbka A pozostawała jako porównawcza bez dodatków bakteriostatycznych.

Po 24h inkubacji strefa wolna od rozwijających się bakterii Staphylococcus aureus była widoczna wokół próbki B. Ta strefa wstrzymania rozrostu lub „aureola” jest jakościowym dowodem bakteriostatycznej efektywności Bactron w porównaniu z próbką A.

Działanie bakteriobójcze może być także określone ilościowo i ukazane w formie graficznej. Wykres poniżej pokazuje „zabójcze” działanie Biosan zawierającego BACTRON (linia niebieska) w porównaniu z próbką kontrolną (linia czerwona) w stosunku do bakteriii Staphylococcus aureus. Pokazuje on w skali logarytmicznej, że Biosan z BACTRON zabija 99% bakterii w początkowych 48 godzinach. Po 7 dniach nie zostały już wykryte na próbce chronionej BACTRON , podcas gdy na powłoce nie zabezpieczonej obecne były znaczące ilości potencjalnie chorobotwórczych bakterii.

farba antybakteryjna rust oleum

Bactron nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla ludzi i ponieważ prawdopodobny poziom narażenia ludzi przy pracy z produktami zawierającymi Bactron jest niezwykle niski, praca z nim jest całkowicie bezpieczna.  Znany jest szereg publikacji odnoszących się do jego toksykologii i skuteczności. Triklosan zawarty w Bactronie spełnia wymagania bezpieczeństwa Testu Efektywności Antybakteryjnej Amerykańskiej Farmakopei (USP26), a każda partia składnika jest certyfikowana jako czysta przez niezależne laboratorium analityczne. Bactron produkowany jest przez firmę posiadającą akredytację ISO9002.

Odrębne badania dowiodły, że składniki Bactronu rozproszone w środowisku ulegają biodegradacji i nie akumulują się w nim, ponieważ procesy biologiczne i fotolityczne niszczą je. Poza tym, ponieważ Bactron stanowi integralną część powłoki malarskiej i jest dodany do farb tylko w niewielkiej ilości, poziom jego stężenia w środowisku jest bez znaczenia.

Skuteczność BACTRONU™
  1. Poniżej podano minimalne stężenie hamujące składnika aktywnego Bactronu™ dla szerokiej grupy typowych szczepów mikroorganizmów, ważnych z punktu widzenia higieny i zdrowia publicznego.

Stężenie składnika antybakteryjnego Bactron™ w powłoce wynosi 5000 ppm. Jest to zapas składnika aktywnego, który zapewnia powłoce malarskiej możliwość utrzymania aktywności przez cały okres jej funkcjonowania.