Zbrojenie rozproszone – Fibermesh® HPP

Zbrojenie rozproszone włókna Fibermesh Hpp do betonu

Wprowadzane obecnie na polski rynek budowlany włókna trzeciej generacji Fibermesh HPP (High Performance Polymer) to następny krok w kierunku eliminacji stali w betonie.  Zbrojenie rozproszone Fibermesh HPP to syntetyczne włókna specjalnie przeznaczone do zbrojenia (wzmocnienia) betonów i zapraw cementowych.

Włókna Fibermesh HPP mogą stanowić doskonały zamiennik włókien stalowych w nawierzchniach betonowych. Ich dodatek powoduje, że beton staje się materiałem kompozytowym w porównaniu do betonu konwencjonalnego. Jest on materiałem podatnym, a nie kruchym, o wysokiej odporności na pękanie przy zginaniu i odpornym na udary. Wykonane z polipropylenu o wysokiej jakości włókna o specjalnie zaprojektowanym kształcie i smukłości powodują doskonałe kotwienie w matrycy betonowej.

Włókna Fibermesh HPP mają specjalne zaprojektowany profil, który służy do skutecznego kotwienia w betonie, przeciwdziała wyciągania z matrycy i wzmacnia wykonywany beton nawet po wystąpieniu pęknięć. Inną ważną właściwością tego produktu jest możliwość ich stosowania w dużej koncentracji, co pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom zbrojenia wtórnego niedostępny metodami klasycznymi.

Włókna Fibermesh HPP nie korodują i mogą być uwzględniane jako zamiennik siatek i włókien stalowych.

Długość: 45 mm
Opakowanie: 10 kg

Podstawowe zastosowania

 • posadzki na podłożu gruntowym,
 • drogi i place manewrowe,
 • jezdnie drogowe,
 • elementy prefabrykowane,
 • nabrzeża portowe,
 • płyty lotniskowe.

Właściwości i korzyści

 • Kształt zapobiegający wyciąganiu z matrycy betonowej,
 • Zwiększenie wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu,
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenia i ścieranie,
 • Włókna niemagnetyczny,
 • Odporny na rdze,
 • Chemicznie obojętny i odporny na alkalia,
 • Redukują zużywanie się sprzętu do pompowania betonu,
 • Bezpieczne i łatwe w dawkowaniu,
 • Łatwe w transporcie,
 • Ekonomiczny zamiennik siatek i włókien stalowych.

Normy, aprobaty i dopuszczenia

 • Norma amerykańska ASTM C-1116 Type III 4.1.3.
 • Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Nr AT/2002-04-0272

Właściwości fizyczne i chemiczne 

długość 45,50 mm
kształt sinusoidalny
absorpcyjność zerowa
ciężar właściwy 0,91
przewodność elektr. niska
odporność na kwasy i sole wysoka
temp. topnienia 160 oC
temp. zapłonu 590 oC
przewodność cieplna niska
odporność na alkalia wysoka

Dozowanie

Typowa dawka włókien HPP to przedział od 5 kg do 9 kg na 1 m3 betonu. Ilość użytych włókien może się zmieniać w zależności od zastosowania projektowanej mieszanki betonowej i wymaganej indywidualnym projektem wytrzymałości. W celu ustalenia optymalnej dawki włókien HPP, służymy wiedzą techniczną oraz projektujemy posadzki betonowe wykorzystując oprogramowanie komputerowe.

Aby zoptymalizować zużycie środka, można zastosować mieszkankę włókien HPP i Fibermesh 300. Mieszanka ta pozwala zoptymalizować wielkość żądanej dawki co prowadzi do znaczących oszczędności kosztów.

Mieszanie

Wymagana dawka włókien HPP na 1 m3 mieszanki betonowej powinna być dodana do mieszalnika po wprowadzeniu wszystkich składników betonu. Po dodaniu stosownej ilości włókien HPP beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 min. z prędkością 12 obr/min. w celu równomiernego rozmieszczenia włókien w mieszance.

Betonowanie

Włókna HPP w mieszance betonowej mogą być pompowane lub układane przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego.

Wykończenie

Powierzchnie elementów wykonanych z mieszanek betonowych zawierających włókna HPP mogą być wyrównywane, zacierane lub zagładzane przy pomocy typowych narzędzi ręcznych lub mechanicznych.

Zgodność

Włókna HPP są dodatkiem fizycznym do betonu i mogą być stosowane wraz z innymi dodatkami (np. plastyfikatory) do betonów.

Warunki BHP

Włókna HPP są całkowicie nietoksyczne, nie kłujące i bezpieczne w stosowaniu dla ludzi i środowiska

Pakowanie

Włókna HPP są układane w wiązki owinięte w rozpuszczalny papier zapewniający szybką dyspersje w mieszance betonowej. Wiązki włókien są pakowane w twarde papierowe kartony odporne na wilgoć po 10 kg.

Magazynowanie

Pudełka z włóknami powinny być przechowywane w suchych i czystych miejscach pod przykryciem i chronione przed uszkodzeniem.