Farby antykorozyjne na gorące powierzchnie – Termo-Grunt i Termo-Emalia

Termo-Grunt – farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 600°C aluminiowo-cynkowa      

Grunt termoodporny Termo-Grunt oparty jest na bazie żywicy silikonowej z dodatkami stabilizującymi, pigmentowany pyłem aluminiowym i cynkowym.

Podkład żaroodporny Termo-Grunt zapewnia odporność termiczną w temperaturach do 600°C jako zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni izolowanych termiczne lub jako grunt pod emalię termoodporną Termo-Emalia.

Co najważniejsze, podkładem antykorozyjnym Termo-Grunt można malować powierzchnie rozgrzane – nawet do 120°C – bez potrzeby pełnego ich wychłodzenia. Dlatego farba termoodporna Termo-Grunt znajduje szczególnie zastosowanie na piece, rury ciepłownicze, zbiorniki, odżużlacze, w elektrowniach czy elektrociepłowniach.

Grunt antykorozyjny Termo-Grunt dobrze wysycha w temperaturach otocznia i nie wymaga wstępnego utwardzania termicznego.

Termo-Grunt można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Wydajność Termo-Gruntu to 9-13 m2/l.

Rury ciepłownicze pokryte Termo-Gruntem i Termo-Emalią – SEC – 30,000 m2

Termo-Emalia – emalia silikonowa nawierzchniowa termoodporna do 600 °C aluminiowa           

Farba nawierzchniowa Termo-Emalia oparta jest na bazie żywicy silikonowej z dodatkami stabilizującymi, pigmentowana pyłem aluminiowym.

Farba żaroodporna Termo-Emalia zapewnia odporność termiczną w temperaturach do 600°C jako zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zagruntowanych gruntami Termo-Grunt.

Co najistotniejsze, nawierzchnią antykorozyjną Termo-Emalia można malować powierzchnie gorące – nawet do 120°C – bez potrzeby pełnego ich wychłodzenia. Dlatego farba na wysoką temperaturę Termo-Emalia znajduje szczególnie zastosowanie na rury ciepłownicze, piece, zbiorniki, odżużlacze, w elektrowniach czy elektrociepłowniach.

Nawierzchnia termoodporna Termo-Emalia dobrze wysycha w temperaturach otocznia i nie wymaga wstępnego utwardzania termicznego.

Farbę antykorozyjną na gorące powierzchnie Termo-Emalia można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Wydajność Termo-Emalii to 6-9 m2/l.