Włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu – Fibermesh i Fibercast

Włókna Fibermesh są produkowane w różnych długościach w zależności od zastosowania mieszanki betonowej. Każdy woreczek włókien zawiera optymalną kombinację włókien o różnej długości i grubości. Występują trzy podstawowe rodzaje włókien: Fibermesh 300 (głęboko zbrojące), Fibermesh 150 (nie widoczne na powierzchni po zagładzeniu), Fibercast 500 (o cechach pośrednich).

Fibermesh 300 – Inforce™ e3

Włókna Fibermesh 300 Włókna do zbrojenia betonu Fibermesh(dawniej InForce™ e3) to najczęściej wykorzystywane włókna polipropylenowe. Fibermesh 300 są włóknami głęboko zbrojącymi. Zapobiegają powstawaniu rys i redukują skurcz chemiczny betonu. Z powodzeniem zastępują drogie i uciążliwe w zastosowaniu stalowe siatki przeciwskurczowe.

Postać włókien: fibrylowane (wielowymiarowe, mocno zbrojone)
Długość: mieszanka 13 mm i 19 mm
Opakowanie: 0,9 kg
Przeznaczenie: podkłady betonowe; betonowe nawierzchnie placów i chodników*; przemysłowe posadzki betonowe; nawierzchnie dróg, mostów, lotnisk, terminali portowych i kontenerowych*; płyty stropowe i nadbetony w stropach gęstożebrowych; konstrukcje żelbetowe o podwyższonej odporności na korozję chemiczną; jastrychy i gładzie cementowe na materiałach izolacyjnych, na przykład na styropianie; renowacyjne nadlewki betonowe na istniejących podłożach betonowych, stalowych i drewnianych; posadzki z ogrzewaniem podłogowym; ultra cienkie nadlewki (UTW); posadzki na podłożu gruntowym; zbiorniki betonowe

* zalecane stosowanie podwójnej dawki

Kup onlinesklep.amp.szczecin.pl

Fibermesh 150 – Stealth® e3®

Włókna Włókna syntetyczne do betonu fibercast harbouritepolipropylenowe Fibermesh 150 (dawniej Fibermix Stealth® e3®) posiadają najkrótsze włókna elementarne (3 i 6 mm). Włókna te po zagładzeniu są niewidoczne na powierzchni. W związku z powyższym używane są głównie jako wtórne wzmocnienie zapraw reparacyjnych, gładzi gipsowych i tynków.

Postać włókien: włókna elementarne (niewidoczne na powierzchni)
Długość: mieszanka 12 mm, 19 mm i 38 mm
Opakowanie: 0,9 kg
Przeznaczenie: suche mieszanki betonów, zapraw, zaprawy reparacyjne, gładzie gipsowe, tynki i stiuki, tynki i obrzutki cementowo-wapienne

Fibercast 500 – Harbourite®

Włókno polipropylenowe fibermesh fibercast harbourite

Fibercast 500, (dawniej Harbourite®), jest systemem mikrozbrojeń betonu w 100 procentach bazującym na włóknach polipropylenowych. System ten jest opracowany specjalnie dla prefabrykowanych wyrobów betonowych i żelbetowych.

Postać włókien: głęboko fibrylowane (głęboko zbrojące)
Długość: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 38 mm (do wyboru)
Opakowanie: 0,9 kg
Przeznaczenie: zaprawy reparacyjne i suche mieszanki (6 mm); tynki i obrzutki cementowo-wapienne (6 lub 12 mm); beton torkretowy i prefabrykaty (6 mm); tynki i obrzutki cementowo-wapienne (6 lub 12 mm); beton torkretowy i prefabrykaty betonowe i żelbetowe (12 lub 19 mm), prefabrykaty betonowe i żelbetowe (38 mm)

Właściwości i korzyści

 • redukcja pękania plastycznego i skurczowego,
 • wzrost odporności na czynniki pogodowe,
 • wzrost spoistości i redukcja segregacji kruszywa,
 • podwyższona odporność na ścieranie,
 • wzrost wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu,
 • podwyższona udarność,
 • wzrost odporności ogniowej,
 • wydłużona trwałość,
 • wyższy poziom wytrzymałości resztkowej,
 • włókna niemagnetyczne,
 • odporne na rdzę,
 • chemicznie obojętne i odporne na alkalia,
 • zamiennik siatek przeciwskurczowych w posadzkach.

Normy, aprobaty i dopuszczenia

 • Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/2002-04-0272,
 • Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3570/99′
 • Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
 • Norma ASTM C-1116 Type III
 • Aprobata British Board of Agrement BBA Nr 92/2857.
 • AASHTO Construction Guide Specification

Sposób użycia

Włókna polipropylenowe Fibermesh 300, 150 i Fibercast 500 niezależnie od gatunku mogą być dodawane do wszystkich klasycznych mieszanek betonowych i zapraw budowlanych. Włókna należy dodawać w ilości 0,9 kg/m3 klasycznej mieszanki betonowej. W przypadku technologii ultra cienkich nadlewek (UTW) włókna Fibermesh 300 należy dodawać w ilości 1,8 kg/m3 do mieszanki betonowej.

Włókna mogą być dozowane w każdej typowej mieszarce betonu lub też mogą być dozowane ręcznie na miejscu użycia do gotowego betonu transportowanego mieszarkami samochodowymi. Jeżeli włókna są wprowadzane w trakcie komponowania mieszanki betonowej lub zaprawy na drodze suchego lub mokrego mieszania to powinny być dodawane w trakcie wprowadzania pozostałych składników betonu.

Mieszanie

Jeżeli włókna są dodawane do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej to zawartość każdej torebki powinna być dozowana przez lej samowyładowczy. Po dodaniu stosownej ilości włókien beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut z prędkością mieszania 12 obr./min.

Normalna procedura pielęgnacyjna betonu musi być ściśle przestrzegana. Włókna są wykonane z polipropylenu w związku z czym nie mogą być stosowane jeżeli przewiduje się użycie do pielęgnacji strumienia pary wodnej o temperaturze wyższej niż 140 oC.

Betonowanie

Włókna Fibermesh 300 w mieszance betonowej mogą być pompowane lub układane przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego. Można stosować zarówno wibratory ręczne jak i rozkładarki ze sterowaniem laserowym.

Wykończenie

Powierzchnie elementów wykonanych z mieszanek betonowych zawierających włókna Fibermesh 300 mogą być wyrównywane, zacierane lub zagładzane przy pomocy typowych narzędzi ręcznych lub mechanicznych. W przypadku zacierania mechanicznego zaleca się zmniejszenie kąta nachylenia łopat, które minimalizuje ekspozycję włókien na powierzchni.

Zgodność

Włókna Fibermesh 300, 150 i 500 są dodatkiem fizycznym do betonu i mogą być stosowane wraz z innymi dodatkami (np. plastyfikatory) do betonów.

Warunki BHP

Włókna Fibermesh są całkowicie nietoksyczne, niekłujące i bezpieczne w stosowaniu dla ludzi i środowiska.

Pakowanie

Włókna Fibermesh są konfekcjonowane w porcjach 0,9 kg i pakowane w samo rozpuszczalne worki, zapewniające szybką dyspersje w mieszance betonowej. Opakowanie zbiorcze stanowią kartony zawierające 12 woreczków.

Magazynowanie

Kartony z włóknem powinny być przechowywane w suchych i czystych miejscach, pod przykryciem i chronione przed uszkodzeniem.