List Referencyjny – Carlsberg

Farba pleśniobójcza i grzybobójcza – Rust Oleum 8300