40 000 m2 – SEC – Rury ciepłownicze – farba na rozgrzane podłoże Termo-Grunt i Termo-Emalia