Bezazbestowa kompozycja izolacyjna – Turbo Mastik

Turbo Mastik służy do sporządzania ekologicznie bezpiecznych i niepalnych zewnętrznych płaszczy izolacyjnych rurociągów, urządzeń, konstrukcji, obiektów stalowych oraz materiałów mineralnych narażonych na działanie agresywnych czynników atmosfery przemysłowej oraz zagrożonych pożarem.

Bezazbestowa kompozycja izolacyjna Turbo Mastik jest dwuskładnikową zaprawą hydrauliczną z kompleksowym dodatkiem polimerów.

TurboMastik zastępuje mieszanki azbestowo-cementowe i ma identyczny zakres zastosowań.